Personvernerklæring

Det er viktig for Siemens å beskytte personvernet av dine personlige data. Derfor behandler Siemens (for ytterligere bedriftsinformasjon, se fanebladet "Forretningsinformasjon") personopplysninger i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og datasikkerhet.

1. Behandling av personopplysninger relatert til din bruk av våre nettsteder, applikasjoner og nettbaserte plattformer

Kategorier av personopplysninger behandlet, formål med behandling og juridisk grunnlag

Siemens kan behandle følgende personopplysninger om deg når du besøker Siemens nettsteder, applikasjoner eller elektroniske verktøy (alle former for: "Siemens Online Offer"):

 • For å tilby Siemens Online Offering sine tjenester og funksjoner og for å administrere din bruk av Siemens Online Offer;
 • For å bekrefte identiteten din (hvis du registrerte deg for et Siemens Online-tilbud);
 • Å svare og oppfylle dine spesifikke forespørsler; og
 • For å sende deg markedsføringsinformasjon eller kontakte deg i sammenheng med kundetilfredshetsundersøkelser som nærmere forklart i § 3; og
 • Som rimelig nødvendig for å håndheve de gjeldende bruksvilkårene, å etablere eller bevare et rettslig krav eller forsvar, for å forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter, herunder angrep på Siemens informasjonsteknologiske systemer.

Det juridiske grunnlaget for Siemens behandling av data om deg:

 • Siemens utøver sine rettigheter og utfører sine forpliktelser i forbindelse med enhver kontrakt vi gjør med deg (artikkel 6 (1) bokstav b) Generell databeskyttelsesforskrift);
 • Overholdelse av Siemens juridiske forpliktelser (artikkel 6 (1) (c) Generell databeskyttelsesforordning); og / eller
 • Legitime interesser forfulgt av Siemens (artikkel 6 (1) (f) Generell databeskyttelsesforskrift). Vanligvis er Siemens legitime interesse i forhold til vår bruk av dine personlige data, den effektive ytelsen eller styringen av din bruk av Siemens Online-tilbud.

I noen tilfeller kan vi spørre om du samtykker til relevant bruk av dine personlige data. I slike tilfeller kan det juridiske grunnlaget for Siemens som behandler disse dataene om deg, være (i tillegg eller i stedet) det du har samtykket i (artikkel 6 (1) (a) Generell databeskyttelsesforordning).

Cookies

Vi kan bruke cookies i Siemens Online-tilbud. Du kan finne informasjon om Siemens bruk av informasjonskapsler i vår Cookie Policy. Cookie Policy gir også informasjon om hvordan å blokkere og motsette seg bruk av informasjonskapsler og behandling av data samlet inn av informasjonskapsler.

Google Maps

For å kunne tilby deg bestemte plasseringsfunksjoner, kan enkelte Siemens Online-tilbud bruke "Google Maps" (for eksempel for å gi deg veiledning til ditt lokale Siemens kontaktpunkt). Når du bruker Google Maps, vil Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") behandle personlige data som blant annet kan inneholde enhetens IP-adresse og posisjonen din. Posisjonsdata kan bare behandles hvis du har gitt tillatelse til å få tilgang til, eller aktivt oppgitt posisjonsdataene dine i det aktuelle Siemens Online Offer.

Datakontrollanten som er ansvarlig for behandlingen av dine personlige data i forbindelse med Google Maps, er Google; Googles personvernerklæring finner du på https://www.google.com/policies/privacy.

Lenker til andre nettsteder

Denne personvernerklæringen gjelder kun Siemens Online Offerings og ikke til andre nettsteder eller applikasjoner som drives av tredjeparter. Vi kan tilby koblinger til andre nettsteder og applikasjoner som vi mener kan være av interesse for deg. Siemens er ikke ansvarlig for personvernspraksis for slike andre nettsteder eller applikasjoner.

Mobilapplikasjoner

Noen programmer fra Siemens som du kan laste ned til mobilenheten din ("Mobile Apps") har sine egne Personvernerklæringer. Disse personvernerklæringene blir gjort tilgjengelig for deg i respektive App Store før du laster ned mobilappen og i selve mobilapplikasjonen selv. Personvernerklæringer for Siemens Mobile Apps publiseres også her.

2. Behandling av personopplysninger relatert til forretningsforholdet ditt med Siemens

Kategorier av personopplysninger behandlet, formål med behandling og juridisk grunnlag

I sammenheng med forretningsforholdet med Siemens, kan Siemens behandle følgende kategorier av personopplysninger for nåværende og fremtidige kontaktpersoner hos våre (potensielle) kunder, leverandører, leverandører og partnere (hver "Business Partner"):

 • Kontaktinformasjon, for eksempel fullt navn, arbeidsadresse, arbeidstelefonnummer, arbeid mobiltelefonnummer, arbeid faksnummer og jobb e-postadresse;
 • Betalings data, for eksempel data som er nødvendige for behandling av betalinger og forebygging av svindel, inkludert kreditt- / debetkortnumre, sikkerhetskodenumre og annen relatert faktureringsinformasjon;
 • Ytterligere informasjon nødvendigvis behandlet i et prosjekt eller kontraktsforhold med Siemens eller frivillig levert av Forretningspartneren, for eksempel personopplysninger knyttet til bestillinger, betalinger, forespørsler og prosjektmiljøer;
 • Personlige data samlet inn fra allment tilgjengelige ressurser, integritetsdatabaser og kredittagenturer; og
 • Hvis det kreves lovlig for samsvarsscreening av forretningspartnere: fødselsdato, ID-nummer, identitetskort og informasjon om relevante og vesentlige rettssaker eller andre rettssaker mot forretningspartnere.

Siemens kan behandle personopplysningene for følgende formål:

 • Kommunisere med forretningspartnere om produkter, tjenester og prosjekter fra Siemens eller Business Partners, f.eks. ved å svare på henvendelser eller forespørsler eller gi deg teknisk informasjon om kjøpte produkter;
 • Planlegging, utførelse og styring av (kontraktsmessige) forholdet med forretningspartnere; f.eks Ved å utføre transaksjoner og bestillinger av produkter eller tjenester, behandling av betalinger, utførelse av regnskap, revisjon, fakturering og innsamling, arrangering av leveranser og leveranser, lette reparasjoner og yte støttetjenester
 • Administrere og utføre kundeundersøkelser, markedsførings kampanjer, markedsanalyse, konkurranser, konkurranser eller andre salgsfremmende aktiviteter eller hendelser;
 • Gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser og direkte markedsføringsaktiviteter som nærmere forklart i § 3;
 • Opprettholde og beskytte sikkerheten til våre produkter, tjenester og nettsteder, hindre og oppdage sikkerhetstrusler, svindel eller andre kriminelle eller ondsinnede aktiviteter;
 • Sikre overholdelse av juridiske forpliktelser (for eksempel registreringsforpliktelser), eksportkontroll og toll, Skalingsforpliktelser for Business Partner (for å forhindre brudd på hvitvasking eller hvitvasking av penger) og Siemens policyer eller industristandarder; og
 • Løse tvister, håndheve avtalene våre og etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Det juridiske grunnlaget for Siemens som behandler data om deg:

 • Siemens utøver sine rettigheter og utfører sine forpliktelser i forbindelse med enhver kontrakt vi gjør med deg (artikkel 6 (1) (b) Generell databeskyttelsesforskrift),
 • Overholdelse av Siemens juridiske forpliktelser (artikkel 6 (1) (c) Generell databeskyttelsesforordning), og / eller
 • Legitime interesser forfulgt av Siemens (artikkel 6 (1) (f) Generell databeskyttelsesforskrift).

Vanligvis er Siemens legitime interesse i forhold til vår bruk av dine personlige data, den effektive ytelsen eller styringen av vårt forretningsforhold med deg.

I noen tilfeller kan vi spørre om du samtykker til relevant bruk av dine personlige data. I slike tilfeller kan det juridiske grunnlaget for Siemens som behandler disse dataene om deg, være (i tillegg eller i stedet) det du har samtykket i (artikkel 6 (1) (a) Generell databeskyttelsesforordning).

3. Behandling av personopplysninger for kundetilfredshetsundersøkelser og for direkte markedsføring

Hvor og som tillatt i henhold til gjeldende lov, kan Siemens behandle kontaktinformasjonen din for direkte markedsføringsformål (for eksempel messeinvitasjoner, nyhetsbrev) og å gjennomføre undersøkelser av kundesupport, i hvert tilfelle også via e-post. Du kan til enhver tid motsette seg behandlingen av dine kontaktdata til disse formålene ved å skrive til contact@siemens.com eller ved å bruke opsjonsmekanismen som er gitt i den respektive kommunikasjonen du mottok.

4. Overføring og formidling av personopplysninger

Siemens kan overføre dine personlige data til:

 • andre Siemens-selskaper eller tredjeparter - f.eks. salgspartnere eller leverandører - i forbindelse med din bruk av Siemens Online Offerings eller vårt forretningsforhold med deg;
 • tredjeparter som leverer IT-tjenester til Siemens, og som behandler slike data bare for formålet med slike tjenester (for eksempel hosting eller IT vedlikeholds- og støttetjenester); og / eller
 • domstoler, tredjeparter i forbindelse med overholdelse av lovbestemte forpliktelser eller etablering, utøvelse eller forsvar av rettigheter eller krav (for eksempel for rettssaker og voldgiftsorganer, saksbehandlinger, til rettshåndhevende myndigheter og regulatorer eller advokater om nødvendig for å overholde loven eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettigheter eller juridiske krav og konsulenter).
 • Noen ganger vil mottakerne til hvem Siemens overfører dine personopplysninger til, vil være plassert i land der gjeldende lover ikke gir det samme databeskyttelsesnivået som lovene i hjemlandet ditt.

I slike tilfeller tar Siemens tiltak for å iverksette hensiktsmessige og egnede beskyttelsesforanstaltninger for beskyttelse av dine personlige data. Spesielt:

 • Vi deler dine personlige data kun med Siemens-selskaper i slike land hvis de har implementert Siemens Binding Corporate Rules ("BCR") for beskyttelse av personopplysninger. Ytterligere informasjon om Siemens BCR finner du her.
 • Vi overfører personopplysninger til eksterne mottakere i slike land kun hvis mottakeren har (i) inngått EUs standardkontraktsregler med Siemens, (ii) implementert Binding Corporate Rules i organisasjonen eller (iii) - ved amerikanske mottakere - mottaker er sertifisert under Privacy Shield.

Du kan be om ytterligere informasjon om de garantier som er implementert i forhold til bestemte overføringer, ved å kontakte dataprotection@siemens.com.

Personlige data publisert av deg på Siemens Online Offerings (for eksempel chatrom eller fora) kan være globalt tilgjengelig for andre registrerte brukere av Siemens Online Offer.

5. Bevaring av dine data

Med mindre annet er oppgitt på tidspunktet for innsamlingen av dine personlige opplysninger (f.eks. I et skjema som er utført av deg), sletter vi dine personopplysninger dersom oppbevaring av personlige opplysninger ikke lenger er nødvendig (i) for de formål de ble samlet inn eller på annen måte behandlet, eller (ii) å overholde juridiske forpliktelser (for eksempel oppbevaringsforpliktelser i henhold til skatte- eller handelslov).

6. Trekke tilbake samtykke

Hvis du har uttalt samtykke til behandling av visse personopplysninger fra Siemens, har du rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid med fremtidig virkning, dvs. at tilbaketrekking av samtykket ikke påvirker lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket før dens uttak. Hvis samtykket trekkes tilbake, kan Siemens bare videre behandle personopplysningene der det er en annen juridisk grunnlag for behandlingen.

7. Dine rettigheter

I henhold til gjeldende lov om databeskyttelse kan du ha rett til:

 • Bekreft fra Siemens-bekreftelse om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, og i så fall tilgang til personopplysninger;
 • Rettelse av unøyaktige personopplysninger om deg;
 • Slette dine personlige data;
 • Begrensning av behandling av dine personlige data;
 • Dataportabilitet vedrørende personopplysninger, som du aktivt oppgav; og
 • Kreve at vi ikke kan behandle personopplysninger om deg, av grunner knyttet til din spesielle situasjon.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon og forklaringer knyttet til rettighetene som er beskrevet ovenfor, er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettside "Rettigheter for borgerne".

8. Datasikkerhetskontakt

Siemens databeskyttelsesorganisasjon støtter eventuelle personvernrelaterte spørsmål, kommentarer, bekymringer eller klager eller i tilfelle du ønsker å utøve noen av dine personvernrelaterte rettigheter. Siemens Data Privacy Organization kan kontaktes på: dataprotection@siemens.com

Siemens Data Privacy Organization vil alltid bruke best mulig arbeid for å løse og avgjøre eventuelle forespørsler eller klager du bringer oppmerksomheten til. I tillegg til å kontakte Siemens Data Privacy Organization, har du alltid rett til å henvende deg til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten med din forespørsel eller klage.

Liste over kontaktinformasjon til lokale databeskyttelsesmyndigheter er tilgjengelig her.

9. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet fra El-indeks håndteres av Agder Energi og Siemens, og skal kun inneholde artikler og informasjon hentet fra nettsiden el-indeks.no eller andre nyheter relevant for elektrifiseringen av Norge. Vi bruker Mailchimp, som er databehandler for nyhetsbrevet. De har sin egen personvernerklæring som kan leses her: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Informasjon om navn, e-postadresse, bedrift og kommune blir lagret i Mailchimp. Informasjonen slettes når du sier opp abonnementet på tjenesten. Informasjonen slettes også om vi får tilbakemelding om at e-postadressen ikke er aktiv. Ved spørsmål kan du ta kontakt med oss på post@el-indeks.no.

Utover å bli brukt til nyhetsbrevet vil informasjonen bli brukt for å kartlegge interesse for El-indeks og mulig oppfølging med hvordan ulike teknologiske løsninger kan bidra til elektrifisering.