Klikk her for å se tidligere år

Elektrifiseringsgrad - Nasjonalt

Utvikling i elektrifisering siste tre år i Norge NaN %

Dagens elektrifiseringsgrad

Elektrifiseringsgrad

53 %

Mulig klimagassreduksjon ved fullelektrifisering

Potensiel reduksjon

%

Dagens energifordeling

Fossilt

Fosilt

%

Bio og annet

Bio

%

Elektrisitet

Elektrifiseringsgrad

%