Klikk her for å se tidligere år

Elektrifiseringsgrad
Nasjonalt

Utvikling i elektrifisering siste tre år i Norge NaN%
Potensiel reduksjon

53%

Mulig klimagassreduksjon ved fullelektrifisering

Potensiel reduksjon

%

Mulig klimagassreduksjon ved fullelektrifisering

Fosilt

%

Fossilt

Fosilt

%

Elektrisitet

Fosilt

%

Bio og annet

Design og utvikling av M51 Marketing